СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
СОЛАРНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Уличното осветление е една от най-гомите разходни позиции в много градове по целия свят. Най-новите достижения на научната общност за развитие и използване на слънчевата енергия достигна до техническо развитие, съответващо на енергийно-спестяващите нужди на новото хилядоление. Соларното улично осветление може да бъде икономично в много отношения. Не само там, където електрифицирането на района е твърде скъпо, но и там където инвестицията е много зависима от финансирането на определения проект. Соларното улично осветление е идеален избор за автомобилни паркове, паркове, магистрали, летища, междуградски и вътрешноградски пътни ленти, както и при много други обществени, частни и воинни обекти.
Когато се инсталира Соларно улично осветление, не е необходимо да се копаят канали, за да се полагат кабели, както и да се включват към общата електрическа мрежа. Дневната слъчевата енергия се използва за зареждане на самообслужващи се акомулаторни батерии, а осветлението през нощта се осъществява в зависимост от акомулираната енергия през деня. Котрола на заряда и използванито на енергията се следи от микропроцесорен контролер, който предпазва от презареждане и невъзвратимо изтощаване на акомулаторните батерии. Инсталирането и настройката на Соларното улично осветление обикновено е за по-малко от ден и може да бъде извършено от всеки добре квалифициран енергетик.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СОЛАРНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Соларно-осветлинните улични лампи използват високо ефективни mono и poly кристални соларно-енергиини модули за своето захранване. Използват се и самообслужващи акомулаторни батерии, високо ефективни LED технологични осветителни тела и микропроцесорен контролер за следене на ефективността на заряд и разряд на акомулаторните батерии, както и контрол на силата, кочеството и продължителността на осветяване. Соларно-осветлинните улични лампи се характеризират с високо светлинна ефективност и лесна и бърза инсталация. Не е необходимо да се полагат кабели и да се сварзват с мрежата за високо /АС/ напрежение. Соларно-осветлинните улични лампи използват ниско напрежение /DC/, фоточувствителен контрол, безопасни, енергоспестяващи, също така са икономични, екологично съобразни и предпазващи от всякакво замърсяване околната среда, практични и дълготрайни (соларно енергиен панел с продалжителност на живат 25 години, а акомулаторните батерии – 5 години). Предназначени са изключително за външно освтление.

Технически параметри:
1. Соларно енергиен панел: Crystal silicon solar energy panel, power: 100 - 400W;
2. Работно напрежение: 12V-24V DC;
3. Акомулаторни батерии: самообслужващи с живот - 5 години;
4. Осветителни тела: високоефективна LED технология. Живот повече от 20 години.
5. Система за контрол: микропроцесорен контролер;
6. Работна температура: от - 30 до +70 градуса, Идръжливост на 150 км./ч. ;
7. Работно осветително време: 10 часа на ден, до 10 дни в облачно и дъждовно време. (Работния режим за осветяване може да се настрои съобразно слънцегреенето на съответния регион)
8. Височина на осветителното тяло - 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m ,11m,12m (може да се поръчат лампи с размери по желание).

ЗАБЕЛЕЖКА: (Може да се поръчат лампи със специфичен дизайн по изискване на клиента).

LED - технология покриваща всички очаквания

Соларното LED улично осветление е с много добро съотношение на цена и ефективност по отношение на нощно осветление на автомобилни открити паркинзи, паркове, магистрали, летища, междуградски и вътрешноградски пътни ленти, както и при много други обществени, частни и военни обекти. Соларното LED улично осветление е много рентабилно и на места, където електрифицирането е много скъпо и проблематично. То се характеризира с нулева консумация на ел. енергия и минимални разходи за поддръжка и експлоатация. Соларното LED улично осветление е добра алтелнатива на LPS (Low Pressure Sodium) и MH (Metal Halide) лампи. Докато LPS (Low Pressure Sodium) лампи осветяват с жърто-оранжева светлина, то Соларното LED улично осветление генерира много добра и насочена бяла светлина с отличен интензитет и цветова гама, позволяваща отлично нощно осветяване.

Как работи Соларното улично осветление

Соларното LED улично осветление е изцяло електронен процес. Соларните панели превръщат слънчевата светлина в електрическа нисковолтова енергия /DC/. Енергията се акомулира в самообслужващи акамулаторни батерии. Соларен микропроцесорен контролер осигурява безаварийно обслужване на акомулаторните батерии и ги предпазва от презареждане и прекомерно разреждане.

Обикновените LEDs, HID и CF лампи използват високо напрежение и определена честота за нормалната си работа - изисквания, които утежняват експлоатацията им. Контролирането на времето за включване и изключване на осветяването се извършва чрез фоточувствителен модул, който може да бъде настройван допълнително за времето и силата на осветяване.

Ефективност на Соларното улично осветление изпорзващо LED технология

Ефективност на соларно улично осветление използващо LED технология

Соларното улично осветление, използващо LED технология, е много ефективно и със стабилна светлинна плътност. Само 1/10 от мощността на LED технологията е нужна, за да осигури идентична осветеност.

Енергиен соларен модул

Соларните модули са окомплектовани с високо ефективни соларни клетки с олекотена алуминиева конструкция и термо стъклопакет изработен с вакуумна технология. Гарантираната изходна мощност дава гаранция на осветителната система да работи напълно функционално. Системата дава възможност да се монтират един или два соларни модула в зависимост от спецификата на изискванията.

Соларен контролер

Соларния контролер е перфектен за осветителните контролни функции. Той предпазва акомулаторните батерии от презареждане и пълен разряд. Контролера има 10 различни настройки и е с 5 годишна гаранция. Примерно, настройката за включване на осветлението може да става един или два часа след залез, а изклюването може да става час преди изгрев или да си включва от залез до изгрев.

Соларни акомулаторни батерии

Соларните акомулаторни батерии са самообслужващи и със здрава котструкция и отличен цикал на живот. Предпазната кутия на акомулаторните батерии е в основата на констукцията и ги предпазва от евентуални вандалски посегателства и всякакви природни стихии.

ПРЕДИМСТВА

• Лесна инсталаци без свързване с електрическа мрежа.
• Изпитана технология. Антикорозионно покритие на всички компоненти.
• Ниска инсталационна цена.
• Бързо и лесно настройване.
• БЕЗ свързване към електрическа компания.
• БЕЗ копаене на канали за окабеляване.
• БЕЗ допълнително обслужване.
• БЕЗ сметки за електричество.
• БЕЗ допълнително обслужване на батериите.
• 25 годишна експлоатация.

Сравнение на Соларно енергиина система за улично осветление с обикновенно улично осветление

Примерен проект за 5 км. улично трасе с широчина 20 м.
Ако растоянието между лампите е 40 м. и се използва симетрично разпределение от двете страни на улицата ще са нужни 250 осветителни тела.
Обикновенните стълбове за улично осветление са средно с обща цена около 1800 лв. Соларната система за улично осветление е със средна цена около 4600 лв.

Ще направим сравнителен анализ на двете системи за период от 15 години.

Соларна система Обикновеннa система
Цена на системата 4600 x 250= 1 115 000 (1.115милиона) 1800 x 250=450 000 (450.000)
Инсталационни разходи 140 x 250=35 000 (35.000) 450 000 x 10%=45 000 (45.000)
Допълнителни задължителни разходи Няма такива 1,Полагане на ел. кабели : 35 x 40 x 250=350000 (350,000) 2,изкопни работи: 15 x 40 x 250=150000 (150,000) 3,100 mm предпазни тръби: 25 x 40 x 250=250000 (250,000) 4,Фундаменти: 300 x 250=75000 (75,000) 5, Инсталационно оборудване (включватели, таймер, предпазители, ел.табло, ел.регулатори, ел. трансформатори, командно табло, софтуер такса включване към ел. дружество и т.н.) за всеки 3,000 лв. 3000 x 250=750000 (750,000) Общо: 1.575 милиона
Разходи поддръжка Подмяна на акомулаторни батерии: 250 x 250=62500 (62,500) Консумация на осветително тяло 400W, всеки ден по 8 часа – средно дневно 3.2 kW по 0.113652 лв. Тогава за 15 години общия разход на енергия е: 3.2 x 250 x 365 x 15 x 0.113652 лв.= (497 795) лв. Цена лампи за подмяна: 70 лв. x 8 x 250=(14 000) лв. За поддръжка на системата се включват също и контрол на система, подмяна на материяли, персонал, мениджмънт и др. Разходи - (100,000) лв. (общо: 611 795)
Сигурност на системата Работен режим на системата - 12V, 24V, гарантира безопастност и стабилност на работата, без опастност за електрически инциденти. Работен режим на системата - 220V, нужна е стабилност и ежегодни профилактики. При лоши метериологични условия, като наводнения, бури има вероятност за прекъсване на електричеството. Възможни са инциденти с високото напрежение. Възможност за прекъсване на захранването поради енергийни и финансови рестрикции.
Сумарна инвестиция за 15 години. 1.150+0.62= 1.212 милиона лв. 495.000 +1.575.000+611.795 = 2.681.795 милиона лв.

Конвенционалното улично осветление е относително стабирна система и изисква поддръжка през цялата година. Съществуват рискове от инциденти при екстремални природни явления. Уязвима е при прекъсване на електическото захранване.

В условията на нарастващ енергиен дефицит, съществуващата ситуция коренно ще се промени.

В световен аспект соларното осветление спестява голяма част от инвестиционните разходи. Използването на алтернативна енергия е еднократна инвестиция с много дълъг период на експлоатация, тази инвистиция е многократно по-ниска в дългосрочен план.

Проекти, като соларно улично осветление, соларно парково осветление, соларно осветление в централните части на градовете, плажове, междуградски пътища и магистрали ще бъдат преоритетен избор на все повече инвеститори.

"ЕкоБалкан" ООД

- предлага услуги за ефективно усвояване на средства от европейските фондове:
- Анализ на дейностите и препоръка на най-ефективна програма за субсидия.
Стратегия за кандидатстване;
- Изготвяне на бизнес план и подготовка на нужната документация;
- Указване на техническо съдействие по време на реализиране на проекта и получаване на субсидията;